BHMS 4th Prof. (Batch 2012)

Roll No. Name
909 Lokesh Sharma
910 Nakul Chaudhary
915 Sania Shaikh
916 Dheerendra Pratap Singh
925 Shivani Priya
928 Deveshwari Negi
934 Sweta Verma
942 Som Kumar
943 Dheeraj Kumar
946 Ram Pal
1001 Abdul Wahab
1002 Aishwarya Wazir
1003 Alok Jakheri
1005 Anil Kumar
1006 Anjali
1007 Anu Devi
1008 Apoorva Trivedi
1009 Aradhna
1010 Atul Kumar Sharma
1012 Bhawna Sokta
1013 Brijesh Singh
1014 Chuni Lal
1015 Daood Hussain Khan
1016 David
1017 Deepika Kumari
1019 EB Lalrinzuali
1020 Emily Mstluangi Changsan
1021 Farhan Khan
1022 Geetanjali
1023 Himanshu Bhandari
1024 Irm Mirza
1025 Isha Thakur
1026 Jerry
1027 Jyoti Tandon
Roll No. Name
1028 Jyoti Thakur
1030 Kavita Raj Chaudhary
1031 Kiran Bala
1032 Kumari Rama
1034 Lalmuanpuii Renthlei
1035 Lalmuanzuali
1036 Lalnunmawii Khiangte
1037 Loreen Lalrinhlui
1038 Manpreet Kaur
1039 Meenakshi Kaundal
1040 Nahida Khan
1041 Nand Lal
1042 Neha Koul
1043 Nitika Raj Sharma
1044 Palak Gathania
1048 Poonam
1050 Pretty Sharma
1051 Priyanka
1052 R. Lalrinchhana
1053 R. Lalrinzuali
1054 Ramenghawii
1055 Ravindra Lauthani
1057 Ridima Saini
1058 Rouble Sharma
1059 Ruchi Raj
1061 Sameena Kousar
1062 Sannia Khalil
1063 Sapna Devi
1065 Shobhna Thakur
1066 Suman Bharti
1067 Sunailla Raina
1071 Vijay Singh
1074 Atya Azam
1075 Smita Dhyani