Internship

Roll No. Name
606 Sumit Punyal
711 Kavita
802 Vinay Kumar
804 Prerna 
806 Deepali Singh
807 Thokchom Priyobala 
812 Anil Kumar
814 Kailash Rawat
817 Avinash Kashyap
818 Drishti
819 Shweta
820 Bipin Singh
825 Vikas Chauhan
829 Karan Mehta
836 Kumari Deepa
844 Ashish Sharma
848 Neha Bhagat
901 Pawan Uniyal
903 Prabhatika Chaudhary
904 Megha Dhawan
905 Sushita
911 Ranjna Kumari
912 Sandeep Kumar
Roll No. Name
914 Srishti Vasudev
917 Abhinav Chandra
918 Raj Prakash
919 Neha Yadave
920 Nianlalsiam
921 Lalchhandami
922 Baby Lalmawi Beri
923 Betsy Lalhlunmawii
924 Sugandha Mahajan
926 Hemender Pratap Singh
927 Manisha Sharda
931 Prafull Kumar
932 Sahil Badalia
933 Hem Lata
935 Anjali Devi
936 Sudesh Kumari
937 Seema Devi
938 Peeyush Gautam
939 Isha Shandilya
940 Ishu Sharma
941 Nalini Rana
945 Abhimanyu
947 Amarpali